Hello! Welcome to our establishment!

We hope you have arrived with a hunger for the special sensual experiences we are known for at Dave’s Waves. Feel free to choose from the menu of dishes below. Of course, you may sample each dish prior to deciding on what you are in the mood for, but we do recommend that you spend a good amount of time with what you order for the most fulfilling result.

If you have any questions, your host is standing by happy to answer.

Bon Appetit!

Dave is quite simply a master chef when it comes to cooking up harmonics.
(Paris Transatlantic)


An electronic fantastic voyage through the human brain.
(Perfect Sound Forever)

 

bonap.jpeg

 

Visit our 1387251806_Facebook.png page!

 

1. Cross-eyed Luck

crosseyedluck.jpg


A delightfully bright set of harmonics that glissando at different cyclical rates through the brain’s alpha wave range topped with a lightly pitch-shifted sine wave fundamental. A nice program with which to start as the alpha range is thought to lead to relaxation, an expanded awareness, and a heightened sense of creativity.

7 – 12Hz (12:02)

2. Closet Earth

closedearth.jpg


A darker, more brooding group of harmonics set at the fixed pulse rate equal to the fundamental resonant frequency of the Earth’s electromagnetic field; a.k.a. the Schumann Resonance – lovingly arranged on the bed of a subtlety filter-manipulated low fundamental sawtooth wave. This one will put you in tune with the Earth itself!

7.83Hz (12:01)

3. Queen Siesta

queensiesta.jpg

A rich set of Schumann Resonance frequencies that move through the brain’s delta wave range filled with a full-bodied ring modulated, delayed, and pitch shifted sine wave. The delta range is found during deep sleep and is said to be beneficial for healing and regeneration. It is the brain wave signal of the sub-conscious, the seat from which intuition arises. This one is for the connoisseur – those whose make it all the way through will be amply rewarded.

0.5 – 4Hz (12:01)

4. Harebrainer

harebrainer.jpg

This specialty of the house is a decadent delight to end with. We start with a Schumann Resonance fundamental, but that’s only the beginning! We then blend in carefully chosen phase shifted and LFO filtered white noise which is deeply panned to perfection. As if that wasn’t enough we take this signal and feed it through a tempo based delay which has the feedback tweaked according to our own patented secret methods that have been in the family for generations. Guaranteed to get your head spinning!

7.83Hz (12:01)
 

^ go to top ^

1. Cross-eyed Luck

crosseyedluck.jpg

Een heerlijk heldere reeks van flageolettonen die op verschillende cyclische snelheden van de ene op de andere toonhoogte door het alfagolvenbereik van de hersenen glijdt, bedekt met een licht in toonhoogte verschoven sinusgolf-grondtoon. Een mooi programma om mee te beginnen aangezien er wordt verondersteld dat het alfabereik leidt tot ontspanning, een uitgebreider bewustzijn en een verhoogd gevoel van creativiteit.

7 – 12Hz (12:02)

2. Closet Earth

closedearth.jpg

Een iets donkerer, broeierige groep van flageolettonen die vastgesteld zijn op de gefixeerde polsslag die gelijk is aan de fundamentele resonantiefrequentie van het elektromagnetische veld van de aard; ook wel bekend als de ‘Schumann Resonantie’ – liefdevol gearrangeerd op een bed van een subtiele, met filter behandelde, lage fundamentele zaagtand-golf. Dit gerecht brengt je in harmonie met de Aarde zelf!

7.83Hz (12:01)

3. Queen Siesta

queensiesta.jpg

Een uitgebreide reeks van Schumann Resonantie frequenties die door het deltagolfbereik van de hersenen beweegt, dat gevuld is met een vol, zinnelijk gering dat de sinusgolf vervormt, vertraagt en de toonhoogte hiervan verschuift. Het deltabereik wordt bereikt tijdens een diepe slaap en er wordt van beweerd dat het goed is voor heling en verjonging. Het is het hersengolf signaal van het onderbewustzijn, de plaats waar de intuïtie ontstaat. Dit gerecht is bedoeld voor de connaisseur; degene die het gerecht helemaal ondergaat, zal ruimschoots worden beloond.

0.5 – 4Hz (12:01)

4. Harebrainer

harebrainer.jpg

Deze specialiteit van het huis is een decadent genot om mee af te sluiten. We starten met een Schumann Resonantie grondakkoord, maar dat is nog maar het begin! Vervolgens mengen we die met zorgvuldig uitgekozen achtergrondgeluid, met een elektronisch signaal lager dan 20 Hz dat een ritmische 'pulse' creert en gefaseerd verandert totdat het de perfectie benadert. Alsof dat nog niet genoeg is, nemen we dit signaal, en vertragen hem zodanig dat de feedback vervormt volgens door ons gepatenteerde geheime methodes die al generaties lang in de familie zijn. Het doet je hoofd gegarandeerd draaien!

7.83Hz (12:01)
 

^ go to top ^